Меню Затваряне

Природен парк БългаркаПП „Българка“ е разположен по северните склонове и по билото на части от Шипченската и Тревненската планини. Заема площ от 22 000 ха. Обявен е за парк на 9 август 2002 г. с цел да бъдат запазени характерните за Стара планина вековни и гъсти букови гори и безценния хабитат, който се среща само тук и се развива на три етажа: бук – тис – лавровишня, а също и да бъде съхранено и опазено културно-историческото богатство на този район.

Високите и стръмни склонове на Централна Стара планина естествено преминават в сравнително ниските и заоблени форми на Източна Стара планина, което обуславя голямото релефно разнообразие на парка. Това пък от своя страна създава благоприятни условия за наличието на изключително богатство от животински и растителни видове. В парка растат над 70% от официално признатите лечебни растения в страната. Изворите на притоците на река Янтра, както и горното й течение, се намират на територията на ПП „Българка“. Язовир „Христо Смирненски“ също попада в границите му.

Маршрутът Ком – Емине минава покрай две от забележителностите на парка – „Виканата скала“ и „Големия бук“, а в границите на парка попадат Етнографски музей на открито “Етър”, Национален парк-музей “Шипка – Бузлуджа”, местностите “Соколски манастир”, “Мъхченица – Йововци”, “Студен кладенец” и “Столища”. 

Има сведения, че територията на парка е била обитавана още от дълбока древност, за което се съди от намерени при археологически разкопки глинени съдове. Местността се свързва и със значими исторически събития – сред тях битката, при която българските войски, водени от Иван Асен І, разгромяват византийците, начело с Исак ІІ Ангел. Така се утвърждава Второто Българско царство през 1190 г. Територията е белязана и от драматични събития по време на Руско-турската война – Шипченската епопея и зимното преминаване на Балкана от руските воини и българските опълченци.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *