Меню Затваряне

гред КотелКотел е разположен на пътя на стратегически проход през Източна Стара планина – Демир Капия (дн. Котленски проход). Сгушен във великолепието на котловината на река Котлешница, градът има богата история, а предание разказва, че е бил заселен от жителите на село Новачка, тръгнали да търсят изгубено стадо коне. Открили ги да пасат на тучно пасбище край трите извора на Изворова поляна, хората решили да останат на това приказно красиво място, което нарекли Котел заради водата, която бликала от трите дупки в скалите и „врела като в котел”. Турски регистър от 1486 г. дава първите сведения за селището. Там то фигурира с името Казан Пънаръ (тур.: извор в местност, наподобяваща котел, казан). Първите заселници на Котел били дервенджии (хора, които охранявали проходите), животновъди и търговци на добитък. Селището получава известна самостоятелност по време на османското иго, което в съчетание с будния български дух и духовен патос, го превръщат в център на културата, на борбата за църковна независимост и национално освобождение през 18. и 19. век. В града са родени или в определен период от живота си са пребивавали личности, предопределили бъдещето на България – видни книжовници и революционери, учени и просветители като Софроний Врачански, Гаврил Кръстевич, Неофит Бозвели, Петър Берон, Георги Стойков Раковски, Георги Мамарчов, Захари Стоянов и много др. В Котел се развиват българските занаяти и архитектурата. Килимарството превръща града в един от центровете на тъкаческото изкуство, а самобитната тъкаческа школа добива световна известност. Градът е известен и като просветно средище. Именно тук през 1812 г. се открива първото светско елитно училище.

Заради богатството си Котел е нападан и е пален през 1848 и 1863 г. След Освобождението, през 1894 г. градът е почти напълно опожарен. Незасегната остава единствено махала Галата. Там са спасени над 110 къщи, които днес дават представа за възрожденския облик на града и заради които Котел е обявен за архитектурно-исторически резерват. Старите къщи са постройки от дърво и камък на един или два етажа с огромни стрехи. Великолепните дърворезби, които ги украсяват, са произведения на изкуството.

Днес Котел е значим в културно-историческо отношение град и е включен в 100-те национални туристически обекта. Забележителностите в Котел и околностите му са многобройни. Прочутите котленски килими с едри геометрични форми, известни като „големите очила“ и „къдравите звезди“, изтъкани с две различни лицеви страни, могат да бъдат разгледани в Галатанското училище. Внимание заслужават също Музеят на котленските възрожденци, Природонаучният музей, музикалното училище „Филип Кутев“, парк „Изворите“, църквите „Св.Троица“ и „Св. апостоли Петър и Павел“. В Котленската планина се намират пещерите ”Ледника”, „Приказна”, както и много интересни скални образувания.