Меню Затваряне

Буковите гори на Стара планинаОбширната територия на Стара планина включва различни и разнообразни местообитания – гори, скали, субалпийски поляни, ливади, пасища, извори, реки, водопади и малки потоци. Най-ценни и най-разпространени сред всички тях са буковите гори, като това са най-обширните естествени букови масиви в цяла Европа. Букът е влаголюбив вид, взискателен е към почвата, върху която расте, затова заема най-често северните изложения, където има повече влага, а почвите са по-дълбоки. В Стара планина буковите гори са с изцяло естествен произход и съхранен естествен облик. Над 50% от тях са над 100-годишни. В НП „Централен Балкан“ например на над 14 000 ха са разположени гори на над 150-годишна възраст. Откриват се и жизнени гори на над 240 г. В резерват „Боатин“ има дървета, които достигат до 50 м височина. Не са малко и местата, на които са запазени „девствени“ гори, незасегнати от човешка намеса.

Буковите гори са източник на храна – горски плодове и гъби, на етерични масла и лечебни растения, на биоразнообразие. Те имат особено голямо значение за опазването на водните ресурси – за запазването на водния режим на потоците и подпочвените води, за осигуряването на питейна вода за селищата. От съществено значение са ползите от регулационните процеси в екосистемите, благодарение на които се пречистват въздухът и водите, регулира се климатът, противостои се на ерозионните процеси в почвите, болестите и вредителите, минимализират се щетите от природни бедствия.

Буковите гори са местообитание на многообразие от видове – близо 1000 висши растения. Огромните по площ масиви осигуряват спокойствие на много застрашени едри бозайници и птици, сред които кафявата мечка, вълкът, благородният елен, дивата коза, скалният орел, царският орел, уралската улулица, малката кукумявка – един изключително рядък вид, и др. Представители на животинското царство са и множество невидими с невъоръжено око безгръбначни.

Научната, образователна и естетична стойност на буковите гори в Стара планина е много висока, колоритът и многообразието от пейзажи зареждат с положителна енергия и вдъхновение.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *